logo

ДОМЪТ НА

ЖИВАТА БИРА

Пет живи бири от крана

ДОМЪТ НА

ЖИВАТА БИРА

Сочна и вкусна скара

ДОМЪТ НА

ЖИВАТА БИРА

Най-добрите бургери в града

ДОМЪТ НА

ЖИВАТА БИРА

Сварена на място

Лични данни

Администратор: “БУРГАСКА ПИВОВАРНА” ЕООД, ЕИК: 203278569, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 37; тел: 0879 321 333; e-mail: info@pivovarnata.bg

Бургаска Пивоварна не изисква от Вас регистрация или предоставяне на лични данни при разглеждане и осъществяване на достъп до информацията в този уеб сайт.

При използване на сайта и по-конкретно при изпращане на запитване за продукт или услуга е възможно да изискаме от Вас някои лични данни, като например Вашите имена, e-mail адрес или телефонен номер. Предоставените от Вас данни служат само и единствено за връзка на служителите на Бургаска Пивоварна с Вас с цел предоставяне на поисканата информация/услуга.

Бургаска Пивоварна обработва събраните лични данни само за целите, за които те са предоставени. При обработката на лични данни Бургаска Пивоварна взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба или разкриване. Бургаска Пивоварна не предоставя събраните лични данни на трети страни. 

Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

Станка Железова, тел. 056 874010, e-mail - stanka.zhelezova@sidorenko.net